Herroepingsinstructie § 312 d BGB voor overeenkomsten op afstand

Herroepingsrecht:

U kunt uw contractuele verklaring binnen een maand zonder opgaaf van redenen schriftelijk indienen
(bv. brief, fax, e-mail) of - als het ding vóór de deadline aan u wordt overgelaten -
herroepen door het artikel te retourneren.
De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke instructie, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger
(in geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen, niet vóór ontvangst van de eerste deellevering)
en niet vóór de vervulling van onze informatieverplichtingen volgens § 312c paragraaf 2 BGB
met § 1 Abs. 1, 2 en 4 BGB-InfoV evenals onze verplichtingen
volgens § 312e lid 1 lid 1 BGB in samenhang met § 3 BGB-InfoV.
De tijdige verzending van de annulering of het artikel is voldoende om de annuleringsdeadline te halen.

De herroeping moet worden gestuurd naar:

4cats Heimtierbedarf GmbH
Wallonischer Ring 40
52222 Stolberg (Rhld.)

Fax: 0 24 02 - 9 74 35 11

Gevolgen van annulering:

In het geval van een effectieve annulering, moeten de wederzijds ontvangen voordelen worden geretourneerd
en om eventueel getrokken voordelen (bijv. rente) af te staan.
Kunt u ons de ontvangen service niet geheel of gedeeltelijk of alleen in
Indien nodig moet u ons een vergoeding voor de waarde betalen.

Bij het opgeven van de dingen geldt dit niet als de verslechtering van het ding uitsluitend plaatsvindt
wiens onderzoek - zoals het voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest - kan worden herleid.
Voor een resultaat van het beoogde gebruik van het ding
U hoeft geen vergoeding te betalen voor bederf.

Transporteerbare artikelen dienen op ons risico te worden geretourneerd.
U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen
en als de prijs van het te retourneren artikel niet hoger is dan 40 euro
of als je op het moment van annulering een hogere prijs van het ding hebt
de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet hebben verricht.
Anders is de retourzending voor u gratis.
Artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald.
Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden vervuld.
De termijn begint voor u op het moment dat u uw verklaring van herroeping of de goederen voor ons met ontvangst verstuurt.

"Einde intrekking"