Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet vereist door de wet of contract, noch is het nodig voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt gegeven.
"Persoonsgegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG uit ons overheersende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

Contact

Verantwoordelijk persoon/ Functionaris voor gegevensbescherming
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking zijn te vinden in onze juridische kennisgeving.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: datenschutz@ndbh.de of per telefoon: +49 (0) 170 5007825

Initiatief contact via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) verzamelen voor zover u deze hebt opgegeven. De gegevensverwerking wordt gebruikt om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als het leggen van contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. Advies over koopinteresse, voorbereiding van een aanbieding) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten contract, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons overheersende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dat geval heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde Art. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount bestellingen      

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshippingproviders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

beoordelingen       reclame      

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer u uw opmerking publiceert, worden de naam en het e-mailadres dat u heeft opgegeven, gepubliceerd.

Wanneer u de opmerking indient, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de opmerkingfunctie te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door de opmerking te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.

Uw gegevens worden doorgestuurd naar een serviceprovider voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Verzendserviceprovider      

Het e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafwikkeling, mits u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Kredietrapport van betalingsdienstaanbieder      

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze vind je onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express
We gebruiken de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het nodig dat PayPal gegevens (bijv.IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG vanuit ons overheersende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te verwijzen naar artikel 6, lid 1, lit. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Wanneer u PayPal Express selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen vervullen. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsservice PayPal Express vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming hier.

Gebruik van persoonlijke gegevens bij het kiezen van Klarna als betaalmethode
Als je hebt gekozen voor Klarna's betaaldiensten Klarna-factuur en / of Klarna-aankoop op afbetaling als betalingsoptie, heb je ermee ingestemd dat we de volgende persoonlijke gegevens mogen verwerken, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, die nodig is voor het verwerken van de aankoop op rekening en een identiteits- en kredietcontrole , Geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de aankoop op rekening die verband houden met de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten, geïnd en verzonden naar Klarna hebben ingediend. De gegevensverwerking is bedoeld om de betaalmethoden aankoop op rekening en gespreide aankoop aan te bieden, evenals de noodzakelijke kredietcontrole. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten.
Deze gegevens worden verzonden zodat Klarna een factuur kan aanmaken en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren om uw aankoop te verwerken met de factuurverwerking die u nodig heeft. Klarna heeft de persoonlijke gegevens van de koper nodig om informatie te verkrijgen van kredietagentschappen ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles. In Duitsland kunnen dit de volgende kredietinformatiebureaus zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden.
Als onderdeel van de beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna naast een adrescontrole ook informatie over het eerdere betalingsgedrag van de koper en waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scorewaarden door Klarna wordt uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Klarna zal ook uw adresgegevens gebruiken. Als uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet wordt gegeven, zal Klarna u hiervan direct op de hoogte stellen.

Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens door Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens door Klarna te allen tijde intrekken. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven voor zover dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking door de diensten van Klarna, wettelijk vereist is of vereist is door een rechtbank of een autoriteit.
2. Uiteraard kunt u te allen tijde informatie ontvangen over de persoonlijke gegevens die Klarna heeft opgeslagen. Dit recht wordt gegarandeerd door de federale wet op de gegevensbescherming. Als u, de koper, dit wenst of als Klarna Klarna op de hoogte wil brengen van wijzigingen in de opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze wilt accepteren en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, wilt voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Onder de volgende links leest u hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na het wisselen van pagina te herkennen en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overheersende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod te garanderen.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te verwijzen naar artikel 6, lid 1, lit. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.

analyse      

Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is aangesloten bij Google, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking is bedoeld om deze website en zijn bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel gebruikt Google de informatie die namens de exploitant van deze website is verkregen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website waarmee u onze Website), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webgeheugen in de browser en trackingpixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Zie voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Plug-ins en diversen

Gebruik van sociale plug-ins
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die plaatsvindt, dienen om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Bij het integreren van sociale plug-ins wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkprovider en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht, worden doorgestuurd naar de server van de provider. Dit is van toepassing ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd op het sociale netwerk. Een verzending vindt zelfs plaats met niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers. Als u tegelijkertijd met een of meer van uw sociale netwerkaccounts bent verbonden, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. Door op de knop te drukken), wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen bij uw social media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de buttons activeert.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de providers.

AddThis van Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, VS)
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)
https://www.facebook.com/policy.php

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS)
https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn van de LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter de Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, EE. UU.)
https://twitter.com/privacy

Gebruik van sociale plug-ins via "Shariff"
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. We gebruiken de gegevensbeschermingsveilige "Shariff" -knoppen zodat u de controle over uw gegevens kunt houden.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt er geen verbinding gemaakt met de servers van de sociale netwerken en worden er dus geen gegevens verzonden.
"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computertijdschrift c't. Het zorgt voor meer privacy op internet en vervangt de gebruikelijke "Share" -knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vind je hier https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Als u op de knoppen klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u met uw gegevens kunt inloggen bij de betreffende provider. Een directe verbinding met de sociale netwerken komt pas tot stand nadat u zich actief heeft aangemeld.
Door in te loggen geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende social media-aanbieder. Onder andere zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht, worden verzonden. Als u tegelijkertijd met een of meer van uw sociale netwerkaccounts bent verbonden, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen bij uw social media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met de functie "Shariff".
Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de providers.

AddThis van Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, VS) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) https://www.facebook.com/policy.php

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS) https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn van de LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter van Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, VS) https://twitter.com/privacy

Gebruik van Google reCAPTCHA 
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website.
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is aangesloten bij Google, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De zoekopdracht dient om onderscheid te maken tussen de invoer door een persoon of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw input naar Google gestuurd en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook naar de VS verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG voor het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te verwijzen naar artikel 6, lid 1, lit. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html net zo https://www.google.com/privacy.

Gebruik van GoogleMaps
We gebruiken de functie om GoogleMaps-kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website in te sluiten.
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is aangesloten bij Google, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook de gegevens van bezoekers van de website bij het openen van de pagina's waarop GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u de door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beveiligen.

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA. 94043, VS; "Google") aangesloten bedrijf.
De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Hierdoor slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie erover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens worden mogelijk naar de VS verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, zie de YouTube-informatie over gegevensbescherming op https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van toestemmingsmanager
We gebruiken de toestemmingsbeheertool Consentmanager van Jaohawi AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden; "Consentmanager") op onze website.
De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor de gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en om voor reeds gegeven toestemming gebruik te maken van uw herroepingsrecht.
De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Er kunnen cookies worden gebruikt. De volgende informatie kan onder andere worden verzameld en naar de toestemmingsmanager worden verzonden: datum en tijd van de paginaweergave, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out-gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, lit. c AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Consentmanager op: https://www.consentmanager.net/privacy.php

Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens rekening houdend met wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 AVG: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen verwerking met het oog op direct mail.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht op bezwaar
Als de verwerking van persoonsgegevens die hier wordt vermeld, gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, lit. f AVG hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstig effect om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat u bezwaar heeft gemaakt, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor directe reclame.

laatste update: 23.10.2019